Cechy angielskiego języka oficjalnego

Cechy angielskiego języka oficjalnego

Aby móc się uznawać za dobrego znawcę języka, należy zapoznać się z każdą jego odmianą ­­­­– zarówno językiem oficjalnym jak i tym bardziej potocznym. Istotne jest, aby potrafić je odróżnić i wiedzieć, kiedy należy daną odmianę stosować. Nie chcemy przecież przez przypadek użyć języka potocznego w pracy akademickiej. Poniżej przedstawiam kilka podstawowych cech wysokiego rejestru w języku angielskim.

Bezosobowość

Jedną z głównych cech takiego języka jest unikanie osobistych odniesień i konstruowanie zdań w bardziej bezosobowy sposób.

Przykład:

Rejestr niski:

I think that economy is recovering. (Uważam, że gospodarka odżywa).

Rejestr wysoki:

One may think that economy is recovering. (Można by pomyśleć, że gospodarka odżywa).

Zamiast “I” stosujemy tutaj “One”, które sprawia, że zdanie jest bardziej bezosobowe. Ponieważ właśnie bezosobowość jest jedną z cech wysokiego rejestru. Jest to konstrukcja szczególnie lubiana przez promotorów prac dyplomowych pisanych w języku angielskim. Studenci zazwyczaj z uporem maniaka starają się używać takich form jak „I”, „We”, itp.

Brak skróceń

Druga cecha wysokiego rejestru, to brak skróceń. Nie należy stosować takich form jak: don’t doesn’t, won’t. Tylko ich pełne formy: do not, does not, will not.

Shall” zamiast “will

Jest to zamiana zazwyczaj spotykana w umowach oraz tekstach prawniczych. W sytuacji, w której normalnie użylibyśmy will wstawiamy shall, które jest bardziej formalne.

Przykład:

Rejestr niski:

The agreement will cover important matters.

Rejestr wysoki:

The agreement shall cover important matters.

W obu przypadkach zdanie na język polski tłumaczymy jako czas teraźniejszy „Umowa obejmuje ważne sprawy”.

Odpowiednie słownictwo

Ważnym elementem wysokiego rejestru jest słownictwo oddające taki rejestr. Poniżej przestawiam kilka przykładów, dzięki którym można zamienić potoczne słowa na bardziej wyrafinowane.

Zamiast give - provide
Zamiast show – present, demonstrate
Zamiast do  ­­­- conduct, undertake
Zamiast finish – complete
Zamiast now – currently
Zamiast point out – indicate
Zamiast help – support, assistance
Zamiast gain – increase
Zamiast lose – decrease
Zamiast this – the following
Zamiast next - further
Zamiast a lot – noticeably, considerably
Zamiast big – large, enormous
Zamiast begin - commence

Słówka wprowadzające

W wysokim rejestrze należy umiejętnie stosować takie słówka jak: However (jednakże), Although (pomimo że), Furthermore (ponadto), Moreover (co więcej), Nevertheless (nie mniej jednak), To conclude (podsumowując), To sum up (podsumowując), In addition (dodatkowo); pomagają nam one wprowadzać myśli lub je kończyć, służą również do łączenia grup logicznych.

Stosując powyższe zasady Wasze wypracowania, maile na pewno staną się bardziej oficjalne. Znając różnicę pomiędzy rejestrem wysokim oraz niskim, będzie mogli bez problemu dostosowywać Wasz język do danej sytuacji.