Czasy teraźniejsze w języku angielskim (część 1)

Czasy teraźniejsze w języku angielskim (część 1)

W dzisiejszym wpisie omówimy dwa podstawowe czasy teraźniejsze, jest to mianowicie czas Present Simple oraz czas Present Continous. Są to czasy, od których większość osób zaczyna naukę angielskiego, warto jest je dobrze opanować. Schemat ich budowy oraz gramatyki angielskiej, będą Wam służyły podczas dalszego poznawania języka angielskiego. Nie są to czasy skomplikowane, ale ich zastosowanie jest szerokie.

Present Simple w języku angielskim

Zacznijmy od czasu Present Simple. Służy on do opisu powtarzalnych czynności w teraźniejszości.

Konstrukcja czasu Present Simple

Budowa tego czasu jest bardzo prosta. W pierwszej i drugiej osobie liczby pojedynczej oraz w liczbie mnogiej czasownik pozostawiamy w formie podstawowej:

I go to school everyday.

Natomiast w 3 osobie liczby pojedynczej (he, she, it) do czasownika dodajemy końcówkę s lub es.

She goes to school everyday

W czasie Present Simple jeżeli czasownik kończy się na s, -ss, -sh,-ch,-o, y dodajemy końcówkę -es, a w reszcie przypadków końcówkę -s. Małym wyjątkiem jest końcówka – y, w tym przypadku – y zamieniamy na – ies.

Tworzenie pytań w czasie Present Simple

Pytania w czasie Present Simple są tworzone przez operator ‘Do’ (1 i 2 osoba liczba pojedyncza oraz liczba mnoga) lub operator ‘Does’ (3 osoba liczby pojedynczej).

Do you always take a bus to school?
Does she live in London?

Operator ‘Does’ jest „złodziejem” i jego pojawienie się zabiera końcówkę -es lub -s.

Przeczenia w czasie Present Simple

Przeczenia w czasie Present Simple również tworzymy za pomocą operatora, do którego dodajemy ‘not’.

I do not go to school everyday.
She does not play basketball every week.

Zastosowanie czasu Present Simple w języku angielskim

  • Czynności powtarzalne, rutynowe. Często w tych zdaniach spotkamy okoliczniki czasu takie jak: sometimes, often, always usually, never, seldom, every day, rarely.
I go to school every day.
She usually drives to work with her brother.
  • Plany, rozkłady jazdy, grafiki, rozkłady lotów itp.
The train arrives at platform 6 at 7 pm.
We have maths on Monday.
  • Opis rzeczy, które są pewne na 100 %, powszechnie znane.
The Moon goes around the earth.
Zakopane is a popular Polish tourist resort.
  • Przyzwyczajenia nawyki.
I always smoke a cigarette while sitting on my balcony.
She likes to read a book on her way to work.
  • Opis treści książek, filmów, itp.
The main character goes to secondary school. 
The movie shows an incredible story

Present Continous w języku angielskim

Teraz zajmiemy się czasem Present Continous, czyli czasem teraźniejszym ciągłym. Służy on do opisu czynności dziejących się w danym momencie w teraźniejszości, wykonywanych w tej chwili.

Konstrukcja czasu Present Continous

Czas Present Continous w języku angielskim jest zbudowany z podmiotu + to be + czasownik z końcówką – ing.

I am riding to school at this moment.

Tworzenie pytań w czasie Present Continous

Pytania w czasie Present Continous w języku angielskim tworzone są przez inwersję – zamiana miejscami podmiotu z orzeczeniem.

Are you riding a bike?

Przeczenia w czasie Present Continous

Przeczenia w czasie Present Continous tworzymy poprzez dodanie ‘not’ do formy to be.

They are not riding a bike.
She is not signing.

Zastosowanie czasu Present Continous w języku angielskim

  • Opis czynności dziejących się w danym momencie, teraz.
She is reading a book.
  • Opis czynności, która odbędzie się w przyszłości a jej wykonanie jest pewne na 100 %. (Dokładny opis form opisywania przyszłości przedstawiłem tutaj: https://tiny.pl/7jkdr).
We are flying to Paris next week.
  • Narzekanie na irytujące nas zachowanie.
I am tired of him, he is always complaining.

(Jak można zauważyć występuje tutaj okolicznik czasu ‘always’, który powinien nam się kojarzyć z czasem Present Simple jednak, jeśli zawarta jest negatywna emocja, to używany Present Continous).

  • Opis trendów (trendy wzrastające oraz malejące).
Poland is investing more and more in nuclear Energy.

Podsumowanie.

Zachęcam do dokładnego zapoznania się z czasami Present Simple oraz czas Present Continous, ponieważ są one bardzo często używane w języku angielskim. Znajomość pisowni i tworzenia wypowiedzi w Present Simple i Present Continous pozwoli Wam na komunikowanie się na podstawowym poziomie. Czasy te oraz ich konstrukcje są podstawą dla bardziej skomplikowanych czasów oraz form gramatycznych stosowanych w języku angielskim, które opisałem w kolejnym artykule.