Porównanie najpopularniejszych form wyrażania przyszłości w języku angielskim

Porównanie najpopularniejszych form wyrażania przyszłości w języku angielskim

Jednym z większych problemów, które napotykają osoby zaczynające przygodę z nauką angielskiego, jest odpowiednie posługiwanie się czasami oraz formami gramatycznymi służącymi do mówienia o przyszłości. Różnice między niektórymi z nich są bardzo subtelne i łatwo popełnić błąd. Dlatego ważne jest dobre ich zrozumienie oraz umiejętność rozróżnienia.

Dzisiaj porównamy trzy najpopularniejsze konstrukcje służące do mówienia o przyszłości. Są to mianowicie czasy Present Simple, Present Continous oraz Future Simple.

Present Simple

Czas present simple znamy głównie z użycia w odniesieniu do teraźniejszości, tak też wskazuje jego nazwa ‘Present’, jednak jednym z jego zastosowań jest również mówienie o rozkładach jazdy i planach, a czynności z nimi związane mogą mieć przecież miejsce w przyszłości. Odnosząc się do czynności opartej na planie lub rozkładzie będziemy więc stosować czas Present Simple. Jest to logiczne ponieważ ten czas jest znany głównie z użycia z powtarzalnymi czynnościami, a rozkłady jazdy oraz plany można za takowe uznać.

Przykłady:

 • I finish lessons at 5 tomorrow. (Kończę lekcje o piątej jutro, tak jest zapisane w planie zajęć i jest to powtarzalne)
 • The train leaves from platform 6 in six hours.  (Zawsze odjeżdża z tego peronu, tak jest w rozkładzie)
 • We take the first bus in the morning and then we sightsee the musem at 9 (Plan wycieczki)

Ale już w takiej sytuacji nie możemy użyć czasu Present Simple:

 • We’re flying to London Tomorrow! – nie ma tutaj dokładnej godziny, żadnego odniesienia do rozkładu, planu, itp. Mówca jedynie wyraża pewność, że jutro będzie leciał do Londynu. Ta sytuacja przedstawia kolejny czas służący do mówienia o przyszłości – Present Continous.

Present Continous

Czas ten zazwyczaj używamy do opisywania czynności, która dzieje się teraz. Jednak w odniesieniu do przyszłości będziemy go używać do mówienia o czymś, co jest pewne. Jakieś wydarzenie w przyszłości, które po prostu musi się wydarzyć i zostały już poczynione pewne kroki, przygotowania.

Przykłady:

 • Next week we are going to Moscow! (Na pewno tam pojedziemy, kupione bilety, zapłacony nocleg, wszystko przygotowane)
 • I’m busy on the weekend, I’m visiting my family. (powiadomił już rodzinę, może kupił bilet, nie może tego odwołać.
 • I’m having a very important test on Monday! (test jest już zapowiedziany, nauczyciel od dawna o nim przypominał, niestety szanse na przełożenie są marne).

Future Simple

Future simple, to czas służący do określania przyszłości. Konstrukcja czasu jest bardzo prosta. Po osobie dodajemy czasownik modalny ‘will’ a następnie czasownik w formie bezokolicznika. Przykład: I will go to school tomorrow.

Czasu tego używamy najczęściej w następujących sytuacjach:

 1. Kiedy wyrażamy chęć zrobienia czegoś lub obiecujemy w czyimś imieniu.
  • I will clean the room after work.
  • She will do the dishes for you.
 2. Kiedy pokazujemy, że coś może zostać zrobione w przyszłości, ale są to raczej spekulacje, nie jesteśmy tego pewni. W takiej sytuacji konstrukcji Future Simple użyjemy kiedy w zdaniu napotkamy na takie słówka jak: promise, think, feel, hope, imagine, perhaps, suppose, believe, expect itp.
  • I think we will need a bigger boat
  • I hope you will pass the exam tomorrow
 3. Kiedy podejmujemy spontaniczne decyzje w chwili mówienia o czymś.
  • I don’t know what I have to prepare for tomorrow’s meeting… I will better call my boss.

Mam nadzieje, że powyższe omówienie trochę pomoże w zrozumieniu podstawowych form wyrażania przyszłości. Życzę owocnej nauki języka angielskiego 😉