Tłumaczenia dokumentacji technicznej – potrzebne, czy fanaberia kierownictwa?

Tłumaczenia dokumentacji technicznej – potrzebne, czy fanaberia kierownictwa?

Dokumentacja techniczna zyskała opinię nudnego, schematycznego zbioru informacji, który dostępny jest w formie pisemnej. Najczęściej taka dokumentacja związana jest z zasadami działania sprzętów, ich specyfikacją, schematami urządzeń, które bez względu na obszerność treści powinny być przetłumaczone perfekcyjnie. Tłumaczenie techniczne z języka angielskiego… powiesz, łatwe, można wykonać samodzielnie, lecz gdy rozpoczynasz nad nimi pracę okazuje się, że zmieniająca się dynamicznie terminologia techniczna oraz ilość tekstu skutecznie zniechęcają. Tracisz czas, który poświęcasz na wykonanie regularnych obowiązków. Zwróć uwagę na konieczność bezbłędnej interpretacji tekstów technicznych, które często warunkują bezpieczeństwo korzystania z urządzeń.

Do kogo adresowane są tłumaczenia dokumentacji technicznej z języka angielskiego i na angielski?

Tłumaczenia dokumentacji technicznej z języka angielskiego i na angielski są obecnie najpopularniejszymi wśród tłumaczeń na różne języki obce. Język angielski jest przecież powszechnie używany w wielu krajach, a międzynarodowa dokumentacja techniczna powinna być zrozumiana przez najszersze, możliwe grono adresatów. Tłumaczenia tekstów technicznych adresowane są głównie do branży przemysłowej, gdzie instrukcje obsługi, schematy działania oraz specyfikacje są niezbędne na co dzień. W inżynierii tłumaczenia techniczne pozwalają uniknąć błędów konstrukcyjnych, w branży farmaceutycznej, ważą na zdrowiu, a czasem życiu użytkowników. Tłumaczenia dokumentacji technicznej przeznaczone są ponadto do naukowców, potrzebujących dosłownego przekładu, informatyków oraz producentów (sektor spożywczy, rolnictwo, branża meblarska, zabawki, odzież i galanteria).

Dlaczego warto zlecić wykonanie przekładu dokumentacji technicznej profesjonalnemu tłumaczowi?

Tłumaczenia dokumentacji technicznej, nie są łatwe. Wbrew powszechnie panującej opinii, wymagają one dużej wiedzy oraz nieustannego kontaktu z językiem obcym. Postęp, niezwalniający tempa wymusza globalizację, stąd większość produktów trafia na rynek międzynarodowy lub pochodzi z zagranicy. Dla osób, które chcą cieszyć się międzynarodowym sukcesem marki, tłumaczenia, wykonywane przez profesjonalistę są niezbędne. W dokumentacji technicznej liczy się każdy szczegół, a zaawansowane słownictwo i używa terminologia, stosowane w celu określenia poszczególnych elementów są typowo specjalistyczne. Nierzadko ulega również modzie językowej. Profesjonalny tłumacz języka angielskiego poza typowo filologicznym wykształceniem wykazuje się specjalizacją w danej branży. Dzięki doświadczeniu oraz nieustannemu pielęgnowaniu języka obcego, profesjonalny tłumacz realizuje usługę terminowo, bezbłędnie i zachowuje jednocześnie kontekst kulturowy dokumentu.

Jakie wykształcenie i predyspozycje cechują dobrego tłumacza dokumentacji technicznej?

Tłumacz języka angielskiego, realizujący przekład dokumentacji technicznej powinien posiadać wykształcenie filologiczne oraz praktykę w specjalizacji tłumaczenia dokumentacji technicznej. Istotna jest konkretna branża, charakteryzująca się zastosowaniem specyficznego słownictwa. Tłumaczenia dokumentacji technicznej z języka polskiego na angielski i odwrotnie bazują często na obszernych, schematycznych treściach. Liczy się ogromna sumienność i zaangażowanie, dzięki którym treści są przetłumaczone bezbłędnie. Tłumacz, realizujący tłumaczenia dokumentacji technicznej powinien posiadać szeroką wiedzę z dziedziny, w której dokonuje przekładu. Powinien na bieżąco śledzić zmiany językowe oraz mieć kontakt z żywym językiem angielskim. Tłumacz, posiadający wiedzę w danej dziedzinie, łatwiej wyobrazi sobie zasady działania sprzętu, którego funkcjonowanie powinien opisać/przetłumaczyć. Odpowiedni tłumacz powinien umieć poruszać się w schematycznych treściach, stosować spójne, właściwe nazewnictwo oraz terminologię, odpowiednią w danej branży.

Dlaczego poprawność tłumaczeń dokumentacji technicznej jest tak istotna?

Poprawność tłumaczeń to nie tylko wymysł kadry kierowniczej. Od poprawności tłumaczonej dokumentacji technicznej zależy w znacznej mierze komfort, bezpieczeństwo oraz długotrwałość korzystania z usługi. Pracownik, który podjąłby się tłumaczenia, straciłby czas pracy, który poświęca na zwiększenie efektywności działania firmy. Kiedy każdy specjalista wykonuje zadania, które należą do jego obowiązków, wzrasta efektywność, bezpieczeństwo oraz tworzy się pozytywna atmosfera pracy.