Tłumaczenia filmów – fatalne skutki błędnych tłumaczeń

Tłumaczenia filmów – fatalne skutki błędnych tłumaczeń

Tłumaczenia anglojęzycznych filmów fabularnych, dokumentalnych i popularno-naukowych w formie napisów u dołu ekranu stają się niezbędne z uwagi na konieczność eliminowania tłumaczeń lektorskich. Napisy i dubbing są obecnie rekomendowanymi sposobami przekładu produkcji kinowych i telewizyjnych, a ich jakość bezpośrednio wpływa na odpowiedni odbiór przekazu, zawartego w produkcji filmowej. Niestety częstym zjawiskiem są błędy w tłumaczeniach, które mogą powodować utrudnienie w odbiorze filmu, a nawet nieprawidłowe zrozumienie jego treści. Biorąc pod uwagę, iż wśród dorosłych widzów, napisy tłumaczeniowe są jedyną lub jedną z nielicznych treści, czytanych na co dzień warto skupić się na ich jakości. Wysoka jakość tłumaczeń filmów pozwala doskonalić tempo czytania oraz znajomość języka angielskiego. Jakie są następstwa błędów tłumaczeniowych oraz nieprawidłowości w stosowaniu napisów oraz jakie są konsekwencje tłumaczeń, które cechuje niska jakość?

Jakie są najczęstsze błędy w tłumaczeniach filmów?

Tłumaczenia filmów są najczęściej dostosowywane do realiów kraju, w którym film jest oglądany. Przy tłumaczeniach audiowizualnych z angielskiego na polski, wielu tłumaczy zmienia dosłowny wydźwięk dialogów, by dostosować słowa rozmówców do polskich warunków. Czy tylko wtedy scena może być rzeczywiście zabawna lub poważna? Oglądając film anglojęzyczny widz powinien mieć świadomość odmienności kulturowej. Coraz częściej pojawiają się opinie, według których dostosowanie tłumaczeń do krajowych realiów kulturowych, zmieniający rzeczywiste brzmienie tekstu może zmieniać jego rozumienie. Błędy w tłumaczeniach dotyczą również dosłowności. Zdarza się, że w tłumaczeniach nie uwzględnia się zwrotów, które powstają z połączenia słów. Dosłowne tłumaczenie, nie biorące pod uwagę kontekstu prowadzi do zastosowania słownictwa, brzmiącego sztucznie i niezrozumiale. Błędy w tłumaczeniach dotyczą ponadto niedostosowania słownictwa do wieku odbiorców lub spowodowane koniecznością, eliminują użycie wulgaryzmów. Nieodpowiednie dostosowanie długości tekstu do czasu trwania kadru nie jest bezpośrednio związane z tłumaczeniem, jednak warto dodać, iż język angielski średnio brzmi około 20 – 30% krócej od słownictwa, stosowanego w języku polskim, dlatego długość treści powinna być dostosowana do czasu migawki, aby widz mógł zrozumieć treść.

Kto lub co może być przyczyną błędów w tłumaczeniach filmów?

Doświadczony tłumacz, dla którego tłumaczenia filmów z języka angielskiego są elementem codziennej pracy, a język angielski wraz z kulturą kraju stanowi przedmiot jego prywatnych zainteresowań, jest osobą, która w naturalny sposób wpasowuje się w filmowe sytuacje. Jeżeli tłumacz jest osobą początkująca w zawodzie lub jego wynagrodzenie za pracę nie pozwala skupić się nad zadaniem w pełnym tego słowa znaczeniu, jakość tłumaczeń może być zauważalnie niska. Wielu widzów słusznie zwraca uwagę na odmienną od dosłownej (choć dosłowna jest najczęściej możliwa) formę tłumaczenia tytułu. Przyczyną faktu odmiennej interpretacji tytułu jest najczęściej wymóg, określony przez dystrybutora projektu filmowego. Mylne elementy tłumaczeń filmów związane mogą być z nieadekwatną ilością czasu, jaką tłumacz powinien poświecić na realizację z potrzebnym czasem na wykonanie zadania.

Jakie konsekwencje niosą za sobą błędne tłumaczenia filmów?

Błędne tłumaczenia mogą zmienić sens treści, które powinny być przekazane w oryginalnym znaczeniu. Nieścisłości, błędna interpretacja, a także zbytnia dosłowność tłumaczeń są przyczyną frustracji u widzów, którzy oczekują najwyższej jakości tłumaczeń. Negatywne konsekwencje błędów tłumaczeniowych wiążą się z niechęcią do oglądania anglojęzycznych filmów, które tłumaczone są w formie napisów. Widzowie, którzy irytują się z powodu niedostosowania długości tekstu do czasu trwania kadru zdecydowanie rzadziej będą wybierali tłumaczone filmy. Tłumaczenia filmów, wykonywane przez doświadczonego specjalistę są treściami, które stanowią doskonałe wyważenie pomiędzy dosłownością, a przenośnią oraz pomiędzy stosowaniem wulgaryzmów, a kulturą wypowiedzi. Idealne wpasowanie stylu tłumaczenia w styl wypowiedzi postaci filmowych jest możliwe wtedy, gdy tłumacz zaangażowany jest w zrozumienie wszelkich uwarunkowań, mających wpływ na przebieg scen w filmie.