Tłumaczenia konsekutywne i tłumaczenia symultaniczne – podstawowe różnice i podobieństwa

Tłumaczenia konsekutywne i tłumaczenia symultaniczne – podstawowe różnice i podobieństwa

Tłumaczenia symultaniczne oraz tłumaczenia konsekutywne są tłumaczeniami ustnymi, które w odróżnieniu od tłumaczeń pisemnych wymagają od osoby tłumacza odmiennych cech i umiejętności, pozwalających na profesjonalną realizację zadania. Tłumaczenia ustne stawiają przed tłumaczem pewne wymagania, którym należy sprostać, aby efektem tłumaczeń było całkowite zrozumienie mówcy, tworzącego wypowiedź w języku obcym.

Czym charakteryzuje się tłumaczenie symultaniczne?

Tłumaczenia symultaniczne są tłumaczeniami ustnymi, które realizowane są w czasie rzeczywistym, czyli w momencie prowadzenia wystąpienia. Tłumacz symultaniczny dokonuje przekładu z języka obcego w trakcie trwania przemowy, przedkładając treść z kilkusekundowym opóźnieniem. Tłumaczenia symultaniczne nazywane są także tłumaczeniami kabinowymi z tego względu, iż tłumacze pracują w dźwiękoszczelnej kabinie, przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Tłumacze symultaniczni często realizują swoje zadanie w parach, aby podczas trwania wypowiedzi móc zmieniać się w roli tłumacza.

Praca tłumacza symultanicznego jest zadaniem niezwykle wymagającym, stresującym oraz odpowiedzialnym, dlatego aby zachować maksimum skupienia na swoim zadaniu, tłumacze symultaniczni wymieniają się. Tłumaczenia symultaniczne realizowane są dzięki urządzeniom, umożliwiającym odbiór przemowy za pomocą zestawu słuchawkowego, natomiast przekazywanie informacji do odbiorców następuje za pomocą mikrofonu. Tłumaczenie symultaniczne trafia do uczestników konferencji, szkolenia lub prelekcji poprzez słuchawki. Jeżeli wystąpienie tłumaczone jest na wiele języków, za pomocą odpowiedniego przycisku wybiera się język, w którym adresat wypowiedzi chce ją usłyszeć.

Cechy tłumaczenia konsekutywnego

Tłumaczenie konsekutywne, podobnie jak symultaniczne jest tłumaczeniem ustnym, jednak nie jest realizowane w czasie rzeczywistym, a z opóźnieniem. Najczęściej realizowane jest w przerwach wypowiedzi. Jeżeli wypowiedź jest krótka, tłumaczenie może zostać zrealizowane po je zakończeniu. Tłumaczenia konsekutywne wymagają osobistej obecności tłumacza obok mówcy oraz występu przed zgromadzonymi, do których adresowana jest wypowiedź.

Tłumacz konsekutywny wykazuje się nie tylko doskonałą znajomością języka, ale pewnością siebie, dobrą dykcją, umiejętnością szybkiego i dokładnego zapamiętywania oraz skupienia uwagi. W trakcie wypowiedzi sporządza z niej notatki szczegółowe oraz ogólne, dzięki którym podczas tłumaczenia może dokładnie odwzorować całość wypowiedzi.  Tłumacz konsekutywny nie może wykazywać się tremą przed wystąpieniami publicznymi. Tłumaczenia konsekutywne często realizowane są podczas wycieczek, spotkań zawodowych na najwyższym szczeblu, spotkań dyplomatycznych oraz politycznych.

Podstawowe różnice pomiędzy tłumaczeniem symultanicznym, a konsekutywnym

  • Podstawowa różnica pomiędzy dwoma wspomnianymi rodzajami tłumaczeń polega na tym, że tłumaczenie symultaniczne wykonywane jest w czasie rzeczywistym lub z opóźnieniem kilkusekundowym w odniesieniu do tłumaczonej wypowiedzi, natomiast w przypadku tłumaczeń konsekutywnych przekład następuje po zakończeniu wypowiedzi, jeżeli trwa ona do 10 minut lub w przerwach co 3-4 zdania, jeżeli wypowiedź jest dłuższa.
  • Tłumaczenie symultaniczne realizowane jest w kabinie dźwiękoszczelnej, z użyciem odpowiedniej aparatury. Do realizacji tego typu tłumaczeń potrzebne są słuchawki i mikrofon dla tłumacza oraz słuchawki dla odbiorców. Sprzęt potrzebny jest dla każdej pary tłumaczy, w przypadku jednoczesnego przekładu na kilka języków. Przy tłumaczeniach symultanicznych wymagane jest profesjonalne nagłośnienie. W odróżnieniu od tego rodzaju przekładu, tłumaczenie konsekutywne wymaga natomiast osobistej obecności obok mówcy oraz dużej pewności siebie i odporności na stres, który spowodowany może być występem przed dużą publicznością. Tłumaczenia konsekutywne nie wymagają zastosowania specjalnego sprzętu.
  • Tłumaczenia symultaniczne wymagają najczęściej obecności dwóch tłumaczy, którzy zmieniają się w trakcie trwania przemówienia, tak aby zachować maksymalne skupienie uwagi oraz wydajność pracy. W odróżnieniu od tłumaczeń symultanicznych, tłumaczenia konsekutywne są tłumaczeniami ustnymi, które zawsze realizowane są przez jednego tłumacza.
  • Tłumaczenia symultaniczne nie wymagają tworzenia notatek, gdyż przekład dotyczy słów, słyszanych przez tłumacza w czasie rzeczywistym. Natomiast przy tłumaczeniach konsekutywnych ważnym elementem jest umiejętne tworzenie notatek, dzięki którym tłumacz potrafi dokładnie odwzorować przebieg wystąpienia.

Podobieństwa, pomiędzy tłumaczeniami symultanicznymi oraz tłumaczeniami konsekutywnymi

  • Cechą wspólną tłumaczeń symultanicznych i konsekutywnych jest to, że oba rodzaje tłumaczeń są tłumaczeniami ustnymi, wymagającymi od osoby tłumacza doskonałej znajomości języka obcego, a także skupienia uwagi i umiejętności reagowania w każdej sytuacji.
  • Tłumaczenia symultaniczne, podobnie jak konsekutywne wiążą się z osobistą obecnością tłumacza podczas wystąpienia, co sprawia, że czas pracy (jednorazowego tłumaczenia) bywa często długi, zależnie od długości wystąpienia lub spotkania.
  • Kolejnym podobieństwem w przypadku opisanych rodzajów tłumaczeń jest to, że zarówno tłumaczenia symultaniczne, jak i konsekutywne wymagają od tłumacza doskonałej dykcji, profesjonalizmu w tłumaczeniu, uwzględniającym kontekst wypowiedzi.
  • Tłumacz symultaniczny, podobnie jak tłumacz konsekutywny powinien posiadać znajomość potocznego słownictwa, które może przypadkiem paść z ust mówcy,
  • Tłumaczenia ustne w obydwu wymienionych wersjach wymagają umiejętności maksymalnego skupienia uwagi oraz szybkiej reakcji w postaci odpowiednio formułowanych zdań w języku obcym.
  • Tłumaczenia ustne wymagają od osoby tłumacza pewności siebie, doskonałej prezencji oraz wysokiej odporności na stres.