Przez ten rodzaj tłumaczenia należy rozumieć przekład wykonany w obrębie materiału filmowego. W mojej codziennej pracy najczęściej wykonuję tłumaczenie napisów do filmów i klipów. Wiem, że jedynie profesjonalnie przetłumaczone i dopasowane do treści materiału  filmowego napisy pomogą dotrzeć do szerszej grupy odbiorców. 

Od wielu lat dokonuję profesjonalnych tłumaczeń audiowizualnych z udziałem języka angielskiego dokonując przekładów między innymi napisy na potrzeby kinematografii, tłumacząc i przygotowując napisy do filmów zamieszczanych na kanale YouTube, spotów informacyjnych, filmów korporacyjnych i materiałów reklamowych. Napisy wykonuję specjalnie przystosowanym do tego programem, który pozwala sprawnie i odpowiednio dopasować je do materiału filmowego.

Profesjonalne tłumaczenia audiowizulane na wysokim poziomie

Zdaję sobie sprawę jak ważne jest odpowiednie rozłożenie napisów oraz ich dopasowanie do treści prezentowanej w danym materiale filmowym. Wiem, że w przypadku gdy przetłumaczone napisy będą zbyt długie lub będą znikały z ekranu zbyt szybko, a także jeśli będą wstawione w nieodpowiednim momencie, to oglądanie takiego materiału będzie męczące dla widza. Wykonuję wyłącznie profesjonalnie przetłumaczone napisy do materiałów audiowizualnych, które zawierają maksymalnie dwa wersy. Stosuję optymalne długości tekstu, w których każdy z wersów posiada od 35 do 40 znaków ze spacjami. Dbam o to żeby czas wyświetlania napisów wynosił odpowiednio: około 3 sekund dla napisów jedno wersowych i 6 sekund dla napisów dwuwersowych. W przypadku pojawienia się na ekaranie dwóch wersów, wers górny jest równy wierszowi dolnemu lub dłuższy od niego. 

Tłumaczenia audiowizualne Wrocław oraz obszar Dolnego Śląska

Moja wiedza i umiejętności w połączeniu z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego umożliwiają mi profesjonalne wykonywanie usług tłumaczenia materiałów audiowizualnych z języka angielskiego na polski lub języka polskiego na angielski. Gwarantuję poprawność merytoryczną, stylistyczną i gramatyczną wszystkich przygotowanych i dodanych napisów. Zajmuję się tłumaczeniami audiowizualnymi na terenie Wrocławia, Dolnego Śląska oraz tłumaczeniem przesłanych mi materiałów.