Jest to rodzaj tłumaczenia pisemnego w szczególności ukierunkowany na tłumaczenie treści biznesowych. Oferta tłumaczenia tekstów biznesowych z użyciem języka angielskiego kierowana jest w szczególności do firm i korporacji z Wrocławia oraz obszaru Dolnego Śląska, które mają styczność z dużą ilością tekstów i chcą mieć pewność, żeby wszystkie biznesowe materiały zostały profesjonalnie i poprawnie przetłumaczone.

W przypadku tekstów biznesowych najczęściej tłumaczę umowy, materiały marketingowe, podsumowania spotkań, materiały z prezentacji, listy oraz maile. 

Gwarancja poufności

Z uwagi na fakt, iż powierzone materiały zawierają często informacje ważne dla funkcjonowania firmy i mogące przysporzyć jej problemów w przypadku, gdyby trafiły w niepowołane ręce, w sposób szczególny dbam o zachowanie poufności. Wszystkie otrzymane przeze mnie materiały do tłumaczenia oraz informacje biznesowe zachowuję dla siebie i nie powierzam ich stronom trzecim. Po zakończeniu tłumaczenia przekazany mi wcześniej materiał zostanie usunięty. Podejmując się realizacji zlecenia tłumaczenia materiałów biznesowych jestem gotowy do podpisania umowy o zachowaniu poufności. Poczucie komfortu moich klientów wynikające z pewności, iż powierzone mi w ramach zlecenia materiały oraz informacje są w pełni bezpieczne, ma dla mnie duże znaczenie.

Tłumaczenia dokumentów i tekstów biznesowych Wrocław i teren Dolnego Śląska

Tłumaczenia tekstów biznesowych realizuję na terenie Wrocławia oraz obszaru Dolnego Śląska. Dokonuję także tłumaczeń materiałów przesłanych mi pocztą tradycyjną, kurierem oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Gwarantuję wysoką jakość i poprawność przekładu oraz terminową realizację zleceń biznesowych.