Najczęstsze problemy, pojawiające się przy tłumaczeniach języka angielskiego

Najczęstsze problemy, pojawiające się przy tłumaczeniach języka angielskiego

Tłumaczenia z języka angielskiego w formie ustnej (symultaniczne, konsekutywne), a także tłumaczenia pisemne powinny dokładnie odzwierciedlać wartość merytoryczną treści, wpisując się w jej kontekst. Przy wykonywaniu tłumaczeń języka angielskiego przez profesjonalistów, zarówno początkujących, jak i doświadczonych pojawiają się trudności, związane z różnicami językowymi, wieloznacznością oraz stosowaniem skrótów. Jakie problemy pojawiają się najczęściej?

Słownictwo branżowe zastąpione skrótami, zmorą początkujących tłumaczy

Osoby, rozpoczynające pracę tłumaczy zdobywają doświadczenie podczas tłumaczenia treści branżowych. Początki wdrażania się w branżowe słownictwo nie należą jednak do najłatwiejszych zwłaszcza, jeżeli słownictwo zawarte jest w formie skrótów. Szczególne znaczenie mają w tym względzie skróty, stosowane w medycynie oraz inżynierii, gdzie każda pomyłka może nieść za sobą konsekwencje ogromnej wagi. Aby uniknąć błędów, warto konsultować tłumaczenia z doświadczonym specjalistą.

Zaimki osobowe (nie) stosowane z wyczuciem

Tłumaczenia z języka angielskiego na polski związane są z dopasowaniem form części zdania oraz jego porządku do poprawnie brzmiącej formy w języku polskim. Problemy pojawiają się wtedy, gdy trzeba dopasować tłumaczenie do poprawnie brzmiącej formy w języku polskim. Angielski charakteryzuje się regularnym użyciem zaimków osobowych, określających dokładny sens zdania. W języku polskim, korzystając z fleksyjności czasowników stosowanie zaimków osobowych jest rzadkie i zarezerwowane dla podkreślenia wagi danej formy w zdaniu. Tłumacz nie powinien nadużywać zaimków osobowych, które w języku polskim będą brzmiały nieodpowiednio.

Zgodnie z trybem, z zachowaniem odpowiedniego przekazu

Język angielski opiera się na zdaniach prostych, często stosowany jest tryb rozkazujący oraz bezpośrednie zwroty do adresata. W języku polskim, zwłaszcza oficjalnie, wypowiadamy się składnie oraz z dbałością o zachowanie szacunku wobec rozmówcy. Nawet w biznesie, gdzie forma „Ty” staje się coraz bardziej popularna, często pozostajemy wierni formom oficjalnym. Uniknięcie stosowania form wiąże się z tłumaczeniem w formie bezosobowej, stanowiącym w niektórych przypadkach wyjście z sytuacji patowej.

Różnice w interpretacji znaków interpunkcyjnych i kłopotliwe przyimki

W języku angielskim kropka (.) oddziela tysiące, natomiast przecinek (,) służy do określenia ułamków. Język polski posługuje się tymi znakami odwrotnie, co spotyka się z błędną interpretacją podczas wykonywania tłumaczeń. Znaki interpunkcyjne posiadają istotne znaczenie dla kształtu wypowiedzi, a także każdego zdania. Problemy, wynikające z interpretacji tych elementów mogą rzutować na odmienne przesłanie tłumaczenia. Tłumaczenia z angielskiego mogą narzucać połączenia wyrazowe, które mimo, iż nie są poprawne według zasad gramatyki, sprawdzają się w potocznym słownictwie. Przyimek „na” zagościł w wielu wyrażeniach, które zakorzeniły się w powszechnym użyciu. Już nie zwracamy uwagi, mówiąc „na osiedlu, na działce, na uczelni, na auli”).

Pułapki podobnie brzmiące – problemy przy tłumaczeniach

W języku angielskim i polskim zdarzają się wyrazy, które swoim brzmieniem mogą sugerować podobne znaczenie. Stosowanie terminologii oraz słownictwa branżowego może rodzić skłonność dopasowania ich do polskich słów o podobnym brzmieniu. Czasami zdarza się jednak, aby takie podobieństwa miały wspólne znaczenie. Słowa, stosowane w rodzimym języku, zapożyczone z angielskiego rzeczywiście brzmią podobnie, jednak większość tłumaczonego słownictwa nie pokrywa się z odpowiednikami, brzmiącymi podobnie po polsku.

Kalka językowa częstym błędem w tłumaczeniach języka angielskiego

Wyrażenia nie mogą być tłumaczone dosłownie. Tłumaczenia angielskich instrukcji obsługi lub treści handlowych nierzadko powstają w formie kalki językowej, co tworzy błędy językowe i niewłaściwe brzmienie treści. Kalka językowa widoczna jest zwłaszcza w tłumaczeniach, które powinny rozróżnić zasadność zastosowania dla oraz do.

Poprawne brzmienie tłumaczenia języka angielskiego jest niezwykle ważne, dlatego tłumacze z ogromną dokładnością przyglądają się tekstom, śledząc ich poszczególne fragmenty oraz biorąc pod uwagę kontekst całości. Tłumaczenia pisemne to dokumenty, w których widoczny jest wpływ czasu, jaki można poświęcić na kilkukrotne sprawdzenie poprawności. W przypadku tłumaczeń ustnych, ważna jest umiejętność skupienia uwagi i przetwarzania najważniejszych treści na żywo. Problem należy natychmiast naprawić.