Czasy teraźniejsze w języku angielskim (część 2)

Czasy teraźniejsze w języku angielskim (część 2)

Cześć, dzisiaj zajmiemy się kontynuacją poprzedniego wpisu o czasach teraźniejszych.  Omówimy dwa trochę bardziej zaawansowane czasy stosowane w języku angielskim – Present Perfect oraz Present Continous. Czasy są trudniejsze od przedstawionych ostatnio, jednak nie należy popadać w panikę, ponieważ są w zasięgu każdej osoby uczącej się angielskiego.

Czas Present Perfect Simple w języku angielskim

Warto dobrze opanować zasady stosowania tego czasu, ponieważ Present Perfect Simple jest bardzo często używany w języku angielskim. Za pomocą czasu Present Perfect Simple można łatwo połączyć przeszłość z teraźniejszością. Nie mamy takiej konstrukcji w naszym języku, dlatego sprawia on tak dużo kłopotów. Do jego opanowania potrzebna jest również znajomość III formy czasownika, co może być kłopotliwe dla początkujących, którzy nie znają jeszcze na pamięć wszystkich form nieregularnych.

Konstrukcja czasu Present Perfect Simple

W języku angielskim w czasie Present Perfect niezbędny jest operator – has/have. Używamy go w zdaniach twierdzących, przeczących oraz pytaniach. W zdaniu musi również znaleźć się czasownik, w tym przypadku przybiera on III formę. Do czasownika regularnego dodajemy końcówkę – ed, niestety musimy na pamięć nauczyć się także czasowników nieregularnych, przy których zasada dodawania końcówki – ed nie ma zastosowania.

Przykłady:

I have bought a car.
She has been to France.

Tworzenie Pytań w czasie Present Perfect Simple

W języku angielskiem pytania w czasie Present Perfect Simple tworzymy poprzez inwersję – zamianę miejscami czasownika posiłkowego oraz podmiotu.

Przykłady:

Have you gone to the cinema?
Has she visited him since last Christmas?

Tworzenie Przeczeń w czasie Present Perfect Simple

Przeczenia w czasie Present Perfect Simple tworzymy za pomocą operatora, do którego dodajemy – not.

Przykłady:

I haven’t eaten the entire diner.
She hasn’t travelled that much.

Zastosowanie czasu Present Perfect w języku angielskim

Czasu Present Perfect używamy głównie do łączenia przeszłości z teraźniejszością. Słówka charakterystyczne dla tego czasu, to: for, since, already, always, just, yet, ever, never, recently.

Przykłady:

  • Opis doświadczeń bez podawania dokładnej daty.
I have never eaten a frog.
She has been to Poland twice.
  • Czynność, która rozpoczęła się w jakimś momencie w przeszłości (bez dokładnej daty) i trwa nadal lub zakończyła się, ale jest widoczny jej skutek.
I have painted my room.

(pokój został pomalowany w jakimś momencie w przeszłości, nie wiemy, kiedy dokładnie, efekt jest taki, że ściany nie są już „gołe”)

She has been hired at this position for two years.

(została zatrudniona w pewnym momencie w przeszłości i nadal tam pracuje)

  • Czynności, które zakończyły się przed chwilą.
He has just left.
She has just painted the room.
  • Czynności, których czas wykonania nie jest znany albo nie jest istotny i z tego powodu brakuje dokładnej daty.
I have fixed my car.
She has bought a dog.
  • Kiedy mówimy o czynności, która możliwe, że zostanie jeszcze powtórzona w określonym czasie.
I have invited her twice on a date this year.

(może znajdę odwagę i zaproszę po raz trzeci)

They have bought three drinks so far.

(pewnie na trzech się nie skończy)

  • Kiedy mówimy o czynnościach istotnych dla ludzkości, odkrycia, wynalazki, osiągnięcia.
A new species of monkeys has been discovered in Australia.

Czas Present Perfect Continous w języku angielskim

Czas Present Perfect Continous w języku angielskim jest bardzo podobny do zaprezentowanego wcześniej Present Perfect Simple. Różnica, tak jak pomiędzy wszystkimi czasami Simple oraz Continous, polega na tym, że czas Continous kładzie większy nacisk na czas trwania czynności.

Konstrukcja czasu Present Perfect Continous

Podobnie jak w Perfect Simple, używamy operatora has/have, jednak po nim dodajemy czasownić –być, w 3 formie (been) a następnie czasownik opisujący wykonywaną czynność z końcówką –ing.

Przykłady:

I have been waiting for you for a very long time.
He has been driving to work for the past two years.

Tworzenie Pytań w czasie Present Perfect Continous

Pytania tworzymy poprzez inwersję – zamianę miejscami czasownika posiłkowego oraz podmiotu.

Przykłady:

Have you been going to the cinema for three weeks?
Has she been visiting us on Christmas for 5 years?

Tworzenie Przeczeń w czasie Present Perfect Continous

Przeczenia w tym czasie tworzymy za pomocą operatora, do którego dodajemy – not, następnie musi znaleźć się czasownik – być, w 3 formie.

Przykłady:

I haven’t been eating properly since my graduation.
She hasn’t been travelling that much since her weeding.

Zastosowanie czasu Present Perfect Continous

Czasu tego używamy w podobnych sytuacjach czas Perfect Simple, jednak dużo większy nacisk jest kładziony na czas trwania czynności. Często w parze z Present Perfect Continous idą również dwa przysłówki czasu – Recently i Lately.

  • Czynność, która rozpoczęła się w przeszłości i trwa nadal.
I have been waiting for you for 2 hours.
She has been going to this work since March.
  • Czynność, która rozpoczęła się w przeszłości, trwa nadal lub zakończyła się niedawno i widać jej skutek.
I have been driving around the entire morning. I’m really angry.
What is the matter with you? You haven’t been answering my calls entire day.

Mam nadzieję, że to omówienie pomoże Wam lepiej zrozumieć te dwa czasy. Ich znajomość, a w szczególności znajomość czasu Present Perfect Simple, jest kluczowa do sprawnej komunikacji w języku angielskim.